Komfort pre môj domov

Ochrana osobných údajov

Ďakujeme Vám za váš záujem o informácie ponúkané spoločnosťou Vaillant GmbH. Radi by sme vás ubezpečili, že nám záleží na ochrane vášho súkromia. V tomto Vyhlásení o osobných údajoch sa dozviete , za akých okolností a akým spôsobom zhromažďujeme, používame, a sprístupňujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete počas návštevy týchto webových stránok.

Pred poskytnutím informácií vám odporúčame prečítať si toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Používaním týchto webových stránok potvrdzujete, že ste porozumeli a súhlasíte s podmienkami tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Správca

Všetky osobné údaje, ktoré môžu byť zhromažďované prostredníctvom tejto stránky spravuje spoločnosť:

Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Pplk. Pľjušťa 45

909 01 Skalica

Tel: +421 34 6966 101

Email: vaillant@vaillant.sk

IČO: 35765712

IČ DPH (VAT No.): SK7020000009

Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu za účelom plnenia zmluvy, alebo na základe oprávneného záujmu, a to vrátane odpovedí na vaše otázky, prispôsobovanie a zlepšovanie našich webových ponúk, výrobkov a služieb v súlade s vašimi preferenciami, ako je uvedené ďalej v tomto dokumente (článok 6 (1) (a), (b) a (f) GDPR).

Používanie osobných dát

Používanie osobných dát

V zásade platí, že verejnú časť našich webových stránok môžete používať bez toho, aby ste nám oznámili, kto ste. Nevyžadujeme žiadnu registráciu. Vaše osobné údaje zhromažďujeme iba v prípade, keď nám ich dobrovoľne poskytnete, napr. pri registrácii pre personalizované služby, pri prihlásení sa na odber noviniek, alebo pri vkladaní komentárov na blog. Vaše osobné údaje budeme používať na poskytovanie personalizovaných služieb. Môžeme tiež použiť vaše osobné údaje na naše vlastné štatistické účely a účely výskumu trhu. V rámci priameho marketingu vás budeme kontaktovať len, ak ste nám k tomu dali súhlas, prípadne v rozsahu povolenom zákonom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek s trvalou platnosťou odvolať.

Prevádzka internetovej stránky:

Počas Vašej návštevy Vaillant Group Slovakia, s.r.o. automaticky zbiera a dočasne ukladá nasledujúce údaje o vašom počítači a o vašej návšteve:

  • Počas Vašej návštevy Vaillant Group Slovakia, s.r.o. automaticky zbiera a dočasne ukladá nasledujúce údaje o vašom počítači a o vašej návšteve:
  • Internetovú adresu odkazujúcu priamo na webové stránky spoločnosti Vaillant Group Slovakia s.r.o.
  • Dátum a čas vášho vstupu na našu webovú stránku, koľko času ste strávili na stránke a jednotlivé zobrazené stránky
  • Vašu IP adresu
  • Operačný systém Vášho počítača a prehliadač

Tieto informácie slúžia len na sprístupnenie našich webových stránok a na štatistické účely. Nie sme schopní prepojiť tieto údaje s Vami ako osobou.

Používateľské kontá

Na našich webových stránkach ponúkame užívateľské kontá pre niektorých odborníkov, predovšetkým pre montážne alebo servisné firmy a pre projektantov. Keď si zaregistrujete používateľské konto, zvyčajne vás požiadame o názov firmy, kontaktné údaje spoločnosti, vaše osobné kontaktné údaje, profesiu, užívateľské meno a e-mailovú adresu. V závislosti na konkrétnej službe môžu byť požadované doplňujúce informácie. Tieto osobné údaje budeme používať na správu vášho účtu, na poskytnutie našich služieb a optimalizovanie našich webových stránok, výrobkov a služieb.

Ak ste si vytvorili účet, budeme vaše údaje uchovávať tak dlho, kým budete účet udržovať a následne v súlade s platnými právnymi predpismi.

Newsletter

Ak ste sa prihlásili k odberu niektorého z našich newsletterov, budeme vaše osobné údaje používať k odosielaniu e-mailových newsletterov a k ich optimalizácii. V tejto súvislosti môžeme zbierať informácie o tom, či a kedy ste náš newsletter dostali. Odvolať svoj súhlas a odhlásiť sa z odoberania noviniek môžete kedykoľvek buď zaslaním správy, alebo cez odkaz pre odhlásenie, ktorý je súčasťou newslettra. Nevniknú vám pritom žiadne náklady, okrem nákladu za prenos podľa základných sadzieb. Môžeme Vám ponúknuť podrobnejšie možnosti k nastaveniu newslettera.

Použitie vašej poštovej adresy

Ak ste žiadali informačný materiál, podieľali sa na akejkoľvek propagačnej akcii alebo sme vašu poštovú adresu získali inak v súvislosti s inými dotazmi, môžeme použiť vaše kontaktné údaje a poštovú adresu na reklamné účely, najmä na zasielanie ponúk a informácií o našich produktoch a službách. Voči použitiu vašich údajov sa môžete kedykoľvek v budúcnosti ohradiť. Stačí nám poslať správu. Nevzniknú vám pritom žiadne náklady, okrem nákladov za prenos podľa základných sadzieb.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Aby sme mohli reagovať na vaše požiadavky alebo otázky týkajúce sa našich produktov a služieb, môžeme zdieľať vaše dáta s pridruženými spoločnosťami Vaillant Group Slovakia s.r.o. alebo s distribučným či servisným partnerom, ktorý je zodpovedný za váš región.

Pri poskytovaní našich služieb a správe vašich osobných údajov môžeme využiť iného poskytovateľa služieb ako spracovateľa. To môže zahŕňať spracovateľov mimo EÚ/EHP. V takých prípadoch zabezpečíme primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť vaše osobné údaje, vrátane uzatvorenia zmluvy so štandardnými zmluvnými doložkami EU medzi nami a daným spracovateľom.

Použitie Cookies

Na uľahčenie používania našich webových stránok používame z technických a analytických dôvodov súbory "cookies". Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je uložený lokálne vo vyrovnávacej pamäti internetového prehliadača, kým užívateľ prehliada webové stránky. Súbory cookies nepoškodzujú počítač ani mobilné zariadenie. S pomocou cookies je server schopný jasne identifikovať váš prehliadač. Vďaka nim je možné rozpoznať internetový prehliadač pre optimalizáciu webovej stránky a zjednodušenie používania. Informácie obsiahnuté v súboroch cookies umiestnených na našich webových stránkach monitorujú návštevu. Súbory "cookie" ukladané našimi webovými stránkami sú používané iba našimi webovými stránkami. Tieto údaje neslúžia k osobnej identifikácii návštevníka stránok. Väčšina prehliadačov je nastavená tak, aby súbory cookies automaticky akceptovala. Ak nechcete, aby sa vaše používanie našich webových stránok anonymne zaznamenávalo prostredníctvom cookies, môžete upraviť nastavenia vášho prehliadača. Ukladanie súborov cookies je možné deaktivovať. Prípadne môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby vás informoval o umiestnení súborov cookie. Potom môžete súbory cookies odmietnuť alebo akceptovať. Uložené súbory cookies môžete odstrániť, alebo spravovať pomocou prehliadača. Ďalšie informácie o odstraňovaní a správe súborov cookies ponúka funkcia nápovedy príslušného prehliadača.

Súbory cookies na našich webových stránkach

Naše webové stránky využívajú iba dočasné súbory cookies, ktoré sa automaticky odstránia na konci návštevy stránok spolu so sledovacími súbormi cookies s platnosťou tridsiatich (30) dní. Tieto súbory poskytujú výhradne technickú identifikáciu návštevy webových stránok a nezhromažďujú osobné údaje užívateľa.

Google Analytics

Naše webové stránky vužívajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používa súbory cookies, čo sú textové súbory uložené vo vašom počítači, aby nám pomohli analyzovať, ako používate naše webové stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní webových stránok (vrátane vašej adresy IP), budú odoslané a uložené na server Google v USA. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na vytvorenie zostáv o aktivitách na webových stránkach pre ich prevádzkovateľa a tiež poskytuje ďalšie služby v súvislosti s používaním webových stránok. Spoločnosť Google môže postúpiť takéto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tretie osoby spracovávajú tieto údaje v mene Google. V žiadnom prípade, Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými údajmi v spoločnosti Google. Vytváranie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení svojho prehliadača, avšak uvedomte si, že v prípade odmietnutia cookies nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webovej stránky. Používaním tejto stránky vyjadrujete svoj súhlas na spracovanie získaných údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie. V prípade, že si neprajete prenášanie akýchkoľvek priamych osobných údajov do webových analytických služieb spoločnosti Google Inc., použite deaktivačný doplnok, ktorý nájdete na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. V prípade, ak chcete odmietnuť aj vytvorenie používateľských profilov prostredníctvom pseudonymov, môžete voči týmto pseudonymovým profilom kedykoľvek vzniesť námietku s okamžitou účinnosťou do budúcnosti. Vzhľadom na diskusiu o používaní analýzy nástrojov s plnou IP-adresou, prosím, berte na vedomie, že táto webová stránka používa Google Analytics s doplnkom "_anonymizeIp()" a že IP-adresy sú spracovávané len v skrátenej forme s cieľom vylúčiť akýkoľvek priamy vzťah ku konkrétnym osobám.

Google+

Naše webové stránky používajú rozhranie "+1" sociálnej siete Google+ (Google Plus) spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia, 94043, USA, (ďalej len "Google").

Zakaždým, keď niektorá stránka nášho webu vyvolá rozhranie "+1", toto rozhranie spôsobí, že váš prehliadač načíta a zobrazí vizuálny prvok rozhrania "+1" zo serveru Google. V tomto prípade server spoločnosti Google získa informácie o konkrétnej stránke nášho webu, ktorú ste navštívili. Spoločnosť Google zaznamenáva dátové toky prehliadača pri zobrazení užívateľského rozhrania "+1" počas jedného až dvoch týždňov za účelom údržby systému a riešenie problémov. Ďalšie vyhodnocovanie vašej návštevy stránky s užívateľským rozhraním "+1" na našom webe sa neuskutoční.

Ak aktivujete užívateľské rozhranie "+1", keď ste prihlásený v službe Google+ (Google Plus), spoločnosť Google zozbiera informácie o vašej doporučenej adrese URL, vašej IP adrese a ďalšie informácie o prehliadači prostredníctvom vášho profilu v spoločnosti Google, aby mohla ukladať a zverejňovať vaše odporúčanie "+1". Na nasledujúcej webovej adrese nájdete informácie spoločnosti Google o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú užívateľského rozhrania "+1" vrátane podrobností o zhromažďovaní, prenášaní, sprístupňovaní a tiež používaní dát zo strany spoločnosti Google vo vzťahu k vaším právam a možnostiam nastavenia profilu: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

DoubleClick

Naše webové stránky využívajú službu "Doubleclick", poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia, 94043, USA, (ďalej len "Google"). Služba DoubleClick od spoločnosti Google využíva súbory "cookie" na zobrazenie reklám, ktoré sú pre vás relevantné. Vášmu prehliadaču bude pridelené anonymné identifikačné číslo (ID), podľa ktorého sa bude kontrolovať, ktoré reklamy sa v ňom už zobrazili a ktoré ste si pozreli. Súbory cookies neobsahujú žiadne osobné informácie. Použitie súborov cookie služby DoubleClick umožňuje spoločnosti Google a jej pridruženým webovým stránkam, aby zobrazovali reklamy na základe predchádzajúcich návštev na našich alebo iných webových stránkach na internete. Informácie získané prostredníctvom cookies sú prenášané na server spoločnosti Google v USA, kde sa informácie vyhodnocujú a ukladajú. Spoločnosť Google vykonáva prenos údajov tretím stranám len z dôvodu zákonných nariadení alebo v kontexte vzťahov týkajúcich sa spracovania dát.

Používaním našich webových stránok dávate súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, ktoré spoločnosť Google zhromaždila, a to spôsobom popísaným vyššie a za uvedeným účelom. Nastavenia svojho prehliadača môžete zmeniť tak, aby ste boli informovaný o ukladaní súborov cookies a mohli sa jednotlivo rozhodnúť o ich prijatí, alebo odmietnutí v konkrétnych prípadoch alebo všeobecne.

Ak súbory cookies neprijmete, možno nebudete môcť používať niektoré alebo všetky funkcie na našich webových stránkach. Ak chcete spoločnosti Google zabrániť, aby pomocou súborov cookies zhromažďovala informácie o tom, ako webové stránky používate, a aby také údaje nespracovávala, môžete si stiahnuť a nainštalovať rozšírenie prehliadača, ktorý je k dispozícii v rámci služby DoubleClick (https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en). Prípadne môžete súbory cookie služby DoubleClick odmietnuť prostredníctvom nastavenia reklamy (Advertising Settings) na webových stránkach spoločnosti Google (https://adssettings.google.com) alebo organizácie Digital Advertising Alliance (http://www.youronlinechoices.com).

Sledovania konverzií služby Google Adwords

Naše webové stránky používajú sledovanie konverzií. Pokiaľ sa na túto stránku dostanete prostredníctvom reklám Google, služba Google AdWords uloží súbor cookie do vášho počítača, akonáhle na Google reklamu kliknete. Platnosť tohto súboru cookie je 30 dní a neslúži na osobnú identifikáciu. Ak navštívite niektoré stránky nášho webu a platnosť cookie neuplynula, my a Google môžeme vidieť, že ste klikli na reklamu. Každý Google AdWords zákazník dostane odlišné súbory cookie a teda nemôžu byť sledované prostredníctvom webovej stránky iných inzerentov.Informácie získané pomocou konverzných súborov cookie sa používajú na vytvorenie štatistiky konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Títo zákazníci sa dozvedia celkový počet užívateľov, ktorí na reklamu klikli a boli presmerovaní na webovú stránku, ktorá má zabudovanú značku pre sledovanie konverzií. Informácie, na základe ktorých by bolo možné osobne identifikovať užívateľov, sa neprenášajú.

Ak sa nechcete zúčastňovať sledovania, môžete požadované uloženie cookie odmietnuť v nastavení prehliadača tak, že zakážete automatické ukladanie súborov cookie, alebo zablokovaním súborov cookies z domény googleadservices.com. Pokiaľ si neprajete dáta zaznamenávať, neodstraňujte súbory cookies s nesúhlasom (opt-out).

Facebook

Naše webové stránky používajú pluginy sociálnych sietí ("pluginy"), ktoré poskytuje sociálna sieť Facebook.com, prevádzkovaná spoločnosťou Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej len "Facebook"). Tieto pluginy sú identifikovateľné pomocou loga Facebook (biele písmeno f na modrom pozadí alebo ikonka s palcom hore) alebo podľa označenia "Plugin sociálnej siete Facebook". Úplný zoznam všetkých pluginov sociálnych sietí nájdete na adrese http://developers.facebook.com/plugins.

Keď navštívite stránku na nášom webe, ktorá obsahuje plugin socialnej siete, váš prehliadač vytvára priame spojenie s Facebook servermi. Facebook priamo poskytuje obsah pluginu do vášho prehliadača, ktorý obsah vloží do webovej stránky a umožňí službe Facebook, aby získala informácie o tom, že ste otvorili túto konkrétnu stránku nášho webu. My teda nemáme žiadny vplyv na údaje získavané pluginom a informujeme vás v súlade so stavom našich znalostí:

Vložené pluginy poskytujú Facebooku informácie, ku ktorým stránkam nášho webu ste pristupovali. Ak ste prihlásení na Facebook, vaše návštevy môžu byť priradené k vášmu Facebook účtu. Ak budete komunikovať s pluginom, napríklad kliknutím na tlačidlo "Páči sa mi", alebo zadaním komentára, príslušné informácie sa prenášajú z vášho prehliadača priamo na Facebook a sú ním uložené. Aj keď nie ste prihlásený na Facebook, existuje možnosť, že pluginy prenesú vašu IP-adresu do služby Facebook.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania osobných údajov a ich spracovania spoločnosťou Facebook, rovnako ako o vašich právach v tomto ohľade a možnostiach nastavení ochrany vašich osobných údajov, nájdete v zásadách spoločnosti Facebook pre ochranu osobných údajov: http://www.facebook.com/policy.php.

Ak ste Facebook užívateľ a nechcete, aby služba Facebook spájala údaje o vašej návšteve na našich webových stránkach s vašimi užívateľskými údajmi uloženými prostredníctvom Facebooku, prosím, odhláste sa z vášho Facebook účtu pred vstupom na naše webové stránky. Ďalej môžete pluginy sociálnej siete Facebook zablokovať pomocou doplnku prehliadača, použite napríklad Facebook Blocker.

Facebook reklama

Aby boli potenciálni používatelia informovaní o našej prítomnosti na internete, využívame reklamné siete spoločnosti Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Ak ste boli presmerovaní na naše webové stránky prostredníctvom reklamy od spoločnosti Facebook, služba Facebook uloží súbor cookie do vášho počítača ("konverzný súbor cookie"). Platnosť tohto súboru cookie vyprší po uplynutí 30 dní. Ak v tomto období navštívite niektorú z našich stránok, Facebook a my rozpoznáme, že ste používateľ, ktorý klikol na reklamu. Informácie získané pomocou konverzných súborov cookie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií. Získavame informácie o celkovom počte užívateľov, ktorí klikli na určitú reklamu a boli presmerovaní na webovú stránku súvisiace so sledovaním konverzií siete. Osobná identifikácia nie je pre nás možná. Ak sa nechcete zúčastňovať na procese sledovania, môžete tiež odmietnuť uloženie požadovaného súboru cookie, napríklad cez nastavenie prehliadača, ktoré vo všeobecnosti deaktivuje automatické ukladanie súborov cookies.

Twitter

Naše webové stránky používajú funkcie služby Twitter od spoločnosti Twitter, Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA). Používanie služby Twitter a funkcie retweet prepojí vami navštívené webové stránky s vaším účtom v službe Twitter a sprístupní túto informáciu ďalším používateľom. Údaje sa pritom prenesú do spoločnosti Twitter.

Radi by sme vás upozornili, že my ako poskytovateľ webových stránok, nemáme žiadne informácie o tom, aké údaje spoločnosť Twitter prenáša ani ako ich používa. Ďalšie informácie a prehlásenie spoločnosti Twitter o ochrane osobných údajov nájdete na adrese http://twitter.com/privacy.

YouTube

Naše webové stránky využívajú pluginy služby YouTube (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA, 94066, USA). Keď navštívite niektorú z našich webových stránok, ktorá je vybavená pluginom služby YouTube, budete prepojený na server YouTube. Youtube server bude informovaný, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásený so servermi služby YouTube. Server služby YouTube bude informovaný o stránkach, ktoré ste navštívili. Pokiaľ ste prihlásený k svojmu účtu v službe YouTube, služba vám umožní spojiť históriu prezerania internetu priamo s vaším osobným profilom. Pokiaľ tomu chcete zabrániť, odhláste sa zo služby YouTube. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s údajmi používateľa, nájdete v zásadách spoločnosti YouTube pre ochranu osobných údajov na adrese https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Optimizely

V snahe neustále optimalizovať naše internetové stránky využívame služby spoločnosti Optimizely (Optimizely, Inc. 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105), ktorá používa súbory cookies na analýzu používania našej digitálnej prítomnosti. Informácie sa spravidla prenášajú na server v USA, kde sa vyhodnocujú a ukladajú. Iba vo výnimočných prípadoch sa tam prenáša a skracuje celá IP adresa. Táto informácia nie je kombinovateľná s inými Optimizely údajmi. Kedykoľvek môžete zrušiť súhlas so zbieraním a spracovaním údajov na adrese https://www.optimizely.de/privacy/.

Externé odkazy

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, nad ktorými nemáme kontrolu a na ktoré sa toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje. Prosím, uistite sa, že ste si prečítali Vyhlásenie o ochrane osobných údajov každej webovej stránky, ktorú navštívite. Ste výhradne zodpovedný za vaše interakcie s týmito webovými stránkami.

Ochrana dát

Prijímame primerané opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré ste vložili na našu stránku a na ochranu týchto informácií pred stratou, zneužitím a neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou alebo zničením. Napriek tomu by ste mali mať na pamäti, že žiadny internetový prenos nikdy nie je úplne bezpečný a bezchybný. Najmä e-maily zaslané na tieto webové stránky alebo z nich nemusia byť zabezpečené.

Vaše práva

Máte právo požiadať o prístup k osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, môžete požiadať o obmedzenie spracovania údajov týkajúce sa dotknutej osoby, alebo namietať voči spracovaniu. Podľa GDPR platných právnych predpisov máte tiež právo na prenosnosť dát.

Spracúvanie osobných údajov je založené na vašom súhlase, máte právo odvolať svoj súhlas kedykoľvek bez ohľadu na zákonnosť spracovania na základe vášho súhlasu pred jeho odvolaním.

Pokiaľ chcete uplatniť vyššie uvedené práva, môžete sa obrátiť na nášho povereného pracovníka pre ochranu osobných údajov.

Ak si myslíte, že spracovanie vašich osobných údajov nie je v súlade s GDPR a platnými právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť u príslušného dozorujúceho úradu. Za týmto účelom môžete kontaktovať najmä dozorujúci úrad v členskom štáte EU podľa vášho trvalého bydliska alebo miesta, kde k údajnému protiprávnmu konaniu došlo.

V našom prípade je za ochranu osobných údajov zodpovedný Úrad na ochranu osobných údajov, ktorého súčasné kontaktné údaje nájdete na stránke: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/

Kontaktné údaje nášho povereného pracovníka pre ochranu osobných údajov

Môžete sa obrátiť na nášho povereného pracovníka pre ochranu osobných údajov na nasledujúcom kontakte:

e-mail: vaillant@vaillant.sk

poštová adresa: Vaillant Group Slovakia, s.r.o., Pplk. Pľjušťa 45, 909 01 Skalica, Slovenská republika

Zmeny

Spoločnosť Vaillant Group Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek toto vyhlásenie zmeniť. Ak sa vyhlásenie o ochrane osobných údajov na tejto stránke zmení, bude jeho nová verzia umiestnená tu. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované v máji 2018.